EL COLOR DEFINEIX EL NOSTRE MÓN

Cada color és capaç d’expressar un seguit d’emocions que connecten amb cadascun de nosaltres. Com també ho fan els pintors per a endinsar-nos en els seus quadres de la col·lecció del museu.

“El color és un mitjà per exercir una influència directa sobre l’ànima”

Frase extreta del llibre “De l’espiritual en l’art” de Wassily Kandinsky

TEMPRANÇA, OCÀS, FEMENÍ, SENSUAL.

VIDA, PASSIÓ, IMPULS, INTENSITAT.

LLUM, OR, ESTIU, ESPIGA.

TRANQUIL·LITAT, NATURA, PRIMAVERA, ESPERANÇA.

FRED, CEL, MAR, CALMA

BOIRA, MALENCONIA, SOMNI, DISCRECIÓ.