Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària de 30 de juliol de 2012.

Documents relacionats