Osiris

Època Ptolemaica (-332 -30 aC)
Provinent d’Akhmim (Egipte)
Fustada estucada i policromada
40,5 x 8,5 x 5,5 cm
BMVB-3980

Representació del déu Osiris, divinitat dels difunts, momiforme i amb una columna de text jeroglífic que resa: “Il·luminació d’Osiris, Kent Amenti, Déu gran, Senyor de Abydos” (traducció d’E. Toda del jeroglífic que recull la imatge).

La imatge devia formar part originàriament d’un grup representant la divinitat sincrètica funerària Ptah-Sokaris-Osiris, un tipus de representació constituïda per una figura del déu Osiris com la de la col·lecció, juntament amb la d’un falcó que representa a Ptah-Sokaris. Les dues imatges es fixaven sobre una base prismàtica rectangular en la qual hi havia una cavitat on es posava algun rotlle de papir amb inscripcions del Llibre dels Morts, el text funerari que explicava diferents fórmules màgiques per ajudar al difunt a superar el Judici d’Osiris. Per aquesta raó, les representacions d’Osiris eren col·locades a les tombes, per a dispensar la seva protecció màgica al difunt.