Martí Alsina_panoramica

Pintura

Ramon Martí Alsina (Barcelona 1826 – 1894)

Mar tempestuós

Oli sobre tela
1872
137 x 239 cm
BMVB-240

Ramon Martí Alsina és considerat el pintor més important del Realisme català i espanyol, i un nom clau en la renovació de la pintura catalana. Va estudiar a París, on va conèixer de primera mà l’obra de Gustav Courbet i l’Escola de Barbizon, i després d’una primera etapa marcada per la pintura d’història i el romanticisme, s’endinsà de ple en els postulats del realisme. La seva influència en els pintors més joves vingué donada sobretot pel seu càrrec com a professor a l’Escola de Llotja, així com per una molt fructífera activitat en el camp del mercat lliure de l’art, amb encàrrecs de particulars.

Aquesta marina va ser executada per a l’Exposició de Belles Arts de Barcelona del 1872, juntament amb una altra titulada Un racó de Montjuïc. Es tracta d’un tema molt habitual en la seva obra, juntament amb els paisatges, els bodegons o les figures. Treballà també el retrat a través d’encàrrecs de la burgesia, nova mecenes de l’art i principal clienta de molts artistes.

La pintura, que presenta un mar agitat a la franja inferior, és ocupada en la seva major part per un cel ple de núvols de tempesta. Tot i el ressò romàntic de l’escena, la tècnica és plenament realista, amb una pinzellada esbossada i vibrant, pròpia de la seva obra de maduresa. Com afirma Francesc Fontbona en parlar dels paisatges i marines de Martí Alsina, aquests esdevenen cants èpics a la natura.

Aquesta obra ha format part de la col·lecció del Museu des de la seva inauguració, i va decorar durant anys el saló de la casa de Santa Teresa, la residència que Víctor Balaguer va fer-se construir dins el mateix recinte enjardinat del museu, i que fou utilitzada durant anys com a secció del museu per a l’exposició dels anomenats “cuadros modernos”.