Presentació del Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer

26 Oct 2010

Publicació de caire divulgatiu que recull articles relacionats amb el fons patrimonial de la institució.