Recursos i materials

CONVERSES D'ESTACIÓ. L'EDUCACIÓ ALS MUSEUS LOCALS 
3 de març de 2009

Resums i ponències

Un viatge a la cultura romana. el projecte educatiu, un dels eixos de la programació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Pilar Sada. Conservadora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Responsable de l'àrea de difusió.
Resum
Ponència

Gestió i estratègies de futur destinades al públic escolar al Museu de la Pell d'Igualada.
Albert Teullada, director del Museu de la Pell d'Igualada.
Ponència

Com pot col·laborar una empresa amb un museu local?
Isabel Boj, directora de l'empresa de serveis educatius Schola Didactiva Activa.
Resum
Ponència

Activitats i accessibilitat al Museu Víctor Balaguer.
Mar Sánchez, cap del Servei Educatiu del Museu Víctor Balaguer.
Resum
Ponència

La interpretació del Ferrocarril des de l'àmbit local.
Ana Grande, cap de comunicació i educació del Museu del Ferrocarril.
Resum
Ponència

MAMT pedagògic i territori.
Marisa Suárez i Núria Serra, departament educatiu del Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT pedagògic).
Resum
Ponència

El patrimoni museístic com a recurs didàctic.
Magda Fernández, Universitat de Barcelona.
Resum
Ponència

Educació, Museus i Web. Marc teòric i estudi de casos.
Glòria Munilla, professora agregada dels estudis d'Art i Humanitats de la UOC i coordinadora del Grup de Recerca Museia (E-learn Centre-UOC)
Ponència

El model del calidoscopi: un recurs metodològic pel funcionament dels museus locals.
Roser Juanola, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.
Resum
Ponència
Documentació annex 1
Documentació annex 2