Antiquària

Llibres del segle XV fins el 1800. La Biblioteca disposa de gairebé 5.000 llibres d'aquest període, amb alguns exemplars realment nobles.