Altres publicacions

Cartas a Víctor Balaguer

Autor: Enrique Miralles García
Any: 1995
Editor: Puvill Libros S.A.
Núm. de pàgines: 670
Format: 22 cm
Llengua: Castellà
Preu: 35,50

El present llibre conté una cuidada selecció de la correspondència de Víctor Balaguer en el període comprès entre el 1875 i el 1901 (data de la seva mort), quan Balaguer tenia un major prestigi. El ric panorama literari es veu a través del gairebé miler de cartes amb personatges destacats del món de les lletres com J. Verdaguer, N. Oller, F. Soler, A. Guimerà, J. Zorrilla, Pardo Bazán, Alarcón, Valera, Pereda, Palacio Valdés, J.O. Picón, A. Sawa, M. Reina o A. de Trueba, entre altres. Els continguts van des del àmbit més familiar i privat, al més formal. La edició va acompanyada de notes i una introducció biogràfica de Víctor Balaguer.