Llibres

La temàtica és la que correspon a una biblioteca general. Actualment poden consultar-se més de 30.000 títols a partir dels catàlegs manuals i informatitzats. El procés de catalogació no ha finalitzat i, per tant, el catàleg encara s'ampliarà.