Col·leccions personals

La importància de la institució ha impulsat diferents personalitats a dipositar els seus llegats a Vilanova: Josefa Massanès, E.C. Ricart, Eduard Toldrà, José Cruset, Joan Rius Vila. En altres casos, l'estreta vinculació a la casa n'ha afavorit la formació: Joan Oliva i la impremta Oliva de Vilanova, Eduard Toda...