Fons

La Biblioteca Víctor Balaguer és una biblioteca de caràcter general formada amb aquesta voluntat ja en el moment de constituir-se. Disposa d'una de les millors col·leccions de llibres del segle XIX a Catalunya, destaca com a principal virtut la seva heterogeneïtat, ja que mostra fidelment la variada producció editorial del XIX. L'origen del fons prové en bona part, de la biblioteca de Víctor Balaguer, però, sobretot, de la pacient formació posterior amb clara voluntat de representar totes les temàtiques.