LA VITRINA

A La Vitrina cada mes s’hi pot veure una mostra de llibres i documents de temàtica diferent. La Biblioteca du a terme aquesta activitat per a fer més visibles els seus fons.